Thông tư 08/2016/TT-BTC và 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016

Thông tư 08/2016/TT-BTC và 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016

Thông tư 08/2016/TT-BTC về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định về thẩm định nguồn vốn đầu tư, thẩm tra phân bổ vốn đầu tư; thanh toán vốn đầu tư; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN;…

Thông tư 09/2016/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Download file : TT so 09 cua BTC_ Quyet toan du an hoan thanh   TT so 08 cua BTC_QL thanh toan VĐT

 

CATEGORIES
Share This